Targutay

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

COŞKUN SAVUNMA , tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlık olarak kabul eder, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı üretim verimliliğinin  gereği olarak görür.

 

 Bu amaçla yasal mevzuatın belirlediği kurallar ve diğer şartlar çerçevesinde iş kazaları ve sağlık bozulmalarının önüne geçebilmek ve bilinçli çalışanlar oluşturmak için;

 

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanlarımıza eğitimler vererek uygun davranış kazandırmayı, tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve katılımlarını sağlamayı,

 

Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate almayı,

 

Bölgemizdeki kuruluşlar ile işbirliği yaparak, afet ve acil durumlara ortak müdahale edebilecek bir yapılanma oluşturmayı,

 

İşyerimizin en değerli varlığı olan çalışanları için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve geliştirmeyi, Yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile şirketimizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirmeyi ve sistemi gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi

 

Taahhüt Ederiz.                  

 

 

 

Saygılarımla…


Genel Müdür

 

Abdurrahman İlke Coşkun